Om kurser i WUFI

Kurser i WUFI-programmen arrangeras av JoUSIT. Du når JoUSIT via formuläret på kurssidan. Du kan också ringa 0708 831175.

Genom följande information får du viktig information om upplägg och lämpliga kursalternativ för dig/er.

Utgångspunkter för kursupplägg och din kursplanering

WUFI Pro grunden

Användande av samtliga WUFI-program utgår från kunskaper i WUFI Pro. Oavsett vilket WUFI-program du arbetar med förutsätter det alltså att du har goda kunskaper i WUFI Pro. Dessa kunskaper är speciellt viktiga sett i relation till användandet av WUFI 2D. Flera beräkningar som kan utföras i WUFI 2D, kan också göras i WUFI Pro, och kan i dessa fall utföras betydliga snabbare just i WUFI Pro. Det gäller alltså att kunna avgöra vilket program som ska användas – WUFI Pro eller WUFI 2D. Du får de avgörande kunskaperna för att kunna bedöma i grundkursen för WUFI Pro.

Kunskaper i byggnadsfysikalisk teori avgörande

Avgörande moment vid användande av WUFI-programmen är att kunna utvärdera kalkylerade resultat. För det krävs att du har kunskaper i den byggnadsfysikaliska teori som WUFI-programmen grundas på. I grundkursen för WUFI Pro, är genomgången av den byggnadsfysikaliska teorin en avgörande del. Kort sagt: grundkursen i WUFI Pro är kursen de flesta behöver.

Kursalternativ

På sidan ”Kurser” kan du se innehållet i respektive kurs, se kostnad, anmäla ditt intresse och även se om någon kurs är direkt aktuell. Avgörande för genomförande är intresseunderlag. Det kan därför påverka om du anmäler intresse via nämnd sida. Samtliga ordinarie kurser kräver minst 5 deltagare (gäller alltså ej beställda kurser eller webinar). Här får du en översikt över alternativ och förutsättningar för anordnande:

  • Introduktion – webinar (för WUFI Pro). Vill du/ni vid köpt licens få en snabbstart för att komma igång, erbjuds till lägre kostnad ett tvåtimmars webinar. Webinaret bör kompletteras med en grundkurs för att du fullt ska kunna använda WUFI.
  • Beställda, anpassade kurser. Är du och ditt företag/organisation beroende av att snabbt kunna komma igång med användande av WUFI, så erbjuds möjligheten att beställa en anpassad kurs i egna lokaler. Se mer på sidan Kurser.
  • Grundkurs i WUFI Pro. Underlag/intresse är avgörande för när kurs anordnas. Läs om kursens innehåll på sidan Kurser och anmäl intresse på samma sida. När kursdatum är fastställt så annonseras detta på denna sajt.
  • Avancerade kurser i WUFI Pro. Vilka avsnitt som ingår i en avancerad kurs kan skifta. Målsättningen är att du ska kunna påverka innehållet – fyll i dina önskemål i formuläret på kurssidan. Underlag/intresse är avgörande för när kurs anordnas. Läs om kursens innehåll på sidan Kurser och anmäl intresse på samma sida.
  • Grundkurs i WUFI 2D. Användandet av WUFI 2D förutsätter, som nämnts, grundkunskaper i WUFI Pro. Om du som användare har dessa kunskaper, bör du efter en kompletterande endagskurs i WUFI 2D kunna hantera programmet. Anordnande av 2D-kurs sker beroende på intresse, eventuellt i kombination med en grundkurs i WUFI Pro.
  • WUFI Plus och WUFI Passive. Anmäl om du är intresserad. Vid tydligt intresse beslutas om kurstillfälle och information skickas i kursinbjudan.
  • Internationell kurs. WUFI-kurser anordnas även i andra länder. Är du öppen för att t ex gå kurs i England eller Tyskland, se på sidan Workshops om det finns en kurs som passar dig. Tipset gäller inte minst dig som söker kurs i WUFI Plus och WUFI Passive.