Kurser – lyft dina kunskaper

lyftDinKunskapÄr du osäker på val av kurs rekommenderas starkt att du läser sidan Om kurser i WUFI (klicka på texten) för att du ska få en översikt över kursalternativ. Här får du rekommendationer vilka kurser du ska välja, i vilken ordning och varför.

Fokus i kursutbud ligger för närvarande på ”beställda, anpassade kurser” i WUFI Pro eller WUFI 2D. En sådan kurs innebär att ditt företag/organisation beställer en kurs, som ni har möjlighet att i viss mån anpassa (beroende på lärartillgång) efter egna önskemål. Om ni väljer att följa ordinarie kursupplägg för WUFI Pro eller 2D, så kan ni också välja att bjuda in externa deltagare, och med det få en reducering av kostnaden.

Intresse för olika kurser påverkar hur ofta kurserna ges. Det är därför viktigt att du anmäler intresse om du vill gå en kurs. Genom en anmälan öppnar du också för möjligheten att kunna få delta på en beställd kurs (se stycket ovan). Så är du intresserad, eller har frågor, vänligen fyll i formuläret längst ner på sidan (ej bindande). Är du intresserad av flera kurser så kan du fylla samtlig information i samma formulär.

Observera att priser nämnt nedan är cirkapriser som kan justeras efter nya omständigheter. Likaså kan nämnt innehåll i kurserna och kursstruktur (exempelvis antal dagar) när så är möjligt anpassas utifrån uttalade önskemål.

Grundkursen i WUFI Pro rekommenderas för alla som använder något av WUFI-programmen.

Kurserna:

Introduktion via webb för WUFI Pro

Pris: 3 000 SEK + moms / Språk: Svenska / Omfattning: 2 timmar

När: Överenskommelse utifrån beställares önskemål och tillgång av lärare.

Innehåll: Beroende på förkunskaper och önskemål. Exempel: Installationshjälp, orientering i gränssnittet, grundläggande råd och tips, studieförslag utifrån typ av användande.

Beställd, anpassad grundkurs i WUFI Pro eller WUFI 2D

Pris: Priset avgörs utifrån förutsättningar där avgörande faktorer är: typ av kurs (WUFI Pro eller WUFI 2d samt grad av anpassning), längd på kurs, antal deltagare, om kursen är öppen för externa deltagare. En enkel riktlinje är att kursen blir något dyrare (jämfört med en ordinarie kurs – se nedan) om beställd kurs enbart gäller en deltagare. Kostnaden per deltagare minskar därefter ju fler som deltar. Redan vid två deltagare kan det börja jämna ut sig jämfört med en ordinarie kurs. Tag kontakt via formuläret så hör vi av oss eller ring 0708831175, så går vi igenom förutsättningarna, och du/ni får en prisuppgift.
/ Språk: Svenska eller Engelska / Omfattning: Riktlinje 1,5 dagar (kan förkortas eller förlängas) / Kurslokal: Beställaren avgör och står för.

När: Överenskommelse utifrån beställares önskemål och tillgång av lärare.

Innehåll: I princip samma som WUFI Pro grund eller WUFI 2D, men med möjlighet till anpassningar.

WUFI Pro Grundkurs

Pris: 8 500 SEK + moms (6 000 SEK + moms, om förkortad – se ”Omfattning”, nästa rad) / Språk: Engelska (Svenska i vissa fall) / Omfattning: 1 dag + hemuppgift + webbmöte (i samband med WUFI 2D ev. förkortad till 1 dag).

När: Inget kurstillfälle inplanerat för tillfället.

Innehåll:

Syftet: att ge yrkesverksamma inom byggbranschen kunskap att använda WUFI Pro för att ta fram tillräcklig fuktteknisk bakgrundsinformation nödvändig för att kunna utforma en byggnad. Kursen innehåller bl. a:

 • Föreläsningar om fuktsäkerhet, grunderna i värme-och fukttransport, hygrotermiska materialegenskaper, yttre och inre klimatförhållanden.
 • WUFI hands-on.

Vid ordinarie kurser:

 • Hemarbetsuppgift.
 • Genomgång av hemarbetsuppgift. (webbmöte)
WUFI Pro Avancerad kurs

Pris: 11 000 SEK + moms (om enbart en dag  6 000 SEK + moms)/ Språk: Engelska / Omfattning: 2 dagar, alternativt i fall med begränsat innehåll 1 dag.

När: Inget kurstillfälle inplanerat för tillfället.

Innehåll:

Syftet: att ge yrkesverksamma inom byggbranschen en djupare kunskap att använda WUFI Pro vid komplexa fukt- och temperatur-beräkningar vid planering och utformande av en byggnad. Kursen innehåller preliminärt:

 • Jämförelser mellan fält- och laboratoriestudier och beräkningar utförda i WUFI.
 • Förenklad modellering av fuktlaster p.g.a. luftinfiltration.
 • Kort information om luftspalter.
 • Regnvattenläckage i ytterväggar.
 • Hur lägga till materialegenskaper / lägg till din egen data.
 • Modellering av gröna tak.
 • Parametrar att beakta vid simulering/beräkning vid lutande tegeltak.
 • Övningar och möjlighet att ställa frågor och få svar om problem vid användning av WUFI Pro.
 • Visst utrymme att kort diskutera ämnen ej nämnda i dagordningen.
WUFI 2D

Pris: 6 000 SEK + moms / Språk: Engelska / Omfattning: 1 dag

När: Inget kurstillfälle inplanerat för tillfället.

Innehåll:

Syfte: att ge praktisk kunskap i hantering av WUFI 2D, samt kunskap att bedöma när WUFI 2D bör användas i stället för WUFI pro.

Kursen innehåller bl. a:

 • Skillnader mellan beräkningar i WUFI Pro och WUFI 2D.
 • WUFI 2D hands-on
WUFI Plus (och WUFI Passive)

Pris: 7 500 SEK + moms (ifall 2-dagarskurs  11 000 SEK + moms) / Språk: Engelska / Omfattning: 1 dag + hemuppgift + webbmöte (alternativt 2 heldagar).

När: Beroende på intresse.

Innehåll:

Syfte: att ge kunskap om utförande av energiberäkningar som även inkluderar fukt- och ventilationsberäkningar. Även kort intro till WUFI Passive.

Kursen innehåller bl. a:

 • Grunder om indata och möjliga resultat.
 • Utvärderingar av simuleringar.
 • WUFI Plus hands-on.

Anmäl intresse eller ställ fråga
För snabb kontakt ring 0708 831175. Önskemål ifyllt i formuläret eftersträvas att i möjligaste mån uppfyllas.

* Obligatoriskt att fylla i.